Co je to Webdispečink

 • snížení počtu najetých kilometrů
 • zamezení ztrát pohonných hmot
 • úspory na pojistném
 • snížení opotřebení vozidel
 • zvýšení efektivity práce zaměstnanců i vytížení vozidel
 • jasné rozlišení soukromých a služebních jízd
 • dokonalá kontrola nad tím, který řidič kdy a kam jel
 • kontrola stavu paliva v nádrži v reálném čase
 • náhlý úbytek paliva v nádrži jasně indikuje neoprávněnou manipulaci
 • díky používání produktu WEBDISPEČINK získáte od pojišťoven významné slevy na pojistném
 • nezapomeňte prosím, že je nutné o slevu zažádat před uzavřením leasingové smlouvy
 • dokonalý přehled o jízdních stylech všech řidičů
 • možnost sledování mnoha provozních parametrů vozidla jako prevence vážnějších závad
 • automatické generování knihy jízd včetně všech legislativně daných náležitostí
 • automatické výpočty diet, náhrad, soukromých jízd jako součásti příjmu zaměstnance apod.
 • dokonalý přehled o aktuálních pozicích vozidel v reálném čase
 • optimalizace tras, optimalizace vytížení vozidel a strojů

Jak WEBDISPEČINK funguje?

Základem produktu WEBDISPEČINK je tzv. mobilní jednotka, která je namontována v každém voze. Tato jednotka je schopná na základě dat z GPS určit pozici automobilu a tuto informaci pomocí sítě mobilního operátora odeslat na centrální server. Zde dojde k načtení údajů o poloze a času do aplikace WEBDISPEČINK. Tyto informace jsou „zaneseny“ do mapy.

Vy jako uživatel pomocí webového prohlížeče můžete sledovat pozici daného vozu.
Tím ovšem schopnosti WEBDISPEČINKU teprve začínají.

Ve skutečnosti je pomocí sítě mobilního operátora odesíláno mnohem více dat než jen poloha a čas. Na centrální server dorazí informace např. o stavu paliva v nádrži, řidiči, který právě vozidlo řídí, zatížení náprav, teplotě v nákladovém prostoru atd.

Samotná aplikace WEBDISPEČINK Vám potom umožní provádět různé statistické souhrny a vyhodnocení, řídit vozový park přímo z aplikace, optimalizovat trasy apod.

Pro koho je WEBDISPEČINK určen?

Pro kohokoliv, kdo má alespoň jedno firemní vozidlo a chce významně snížit náklady na jeho provoz, a to zejména díky unikátním vlastnostem WEBDISPEČINKU.

Oborová řešení

 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
 • okamžitý přehled o aktuálních pozicích všech automobilů
 • snížení administrativních nákladů na provoz autoparku
 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
 • optimalizace tras – dispečerské pracoviště v reálném čase
 • dálkové zadávání tras do palubní navigace řidiče
 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
 • přehled o poloze, stavu nákladu a vozidla v reálném čase
 • kontrola dodržování AETRu řidiči
 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
 • okamžitý přehled o vykonávaných pracích, spotřebě materiálu apod.
 • statistické přehledy a výkazy pro jednotlivé řidiče, vozy a zařízení
 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
 • operativní nasazení vozů dle jejich aktuální polohy
 • detekce zapnutí výstražného zařízení
 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel a strojů
 • přesný přehled o vytížení jednotlivých vozidel a vykonávaných pracích
 • evidence jednotlivých vozidel i řidičů
 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel a strojů
 • přesná evidence vykonávaných prací pro jednotlivá pole, resp. plodiny
 • výkazy práce pro jednotlivé řidiče i stroje
 • zvýšení efektivity využití jednotlivých kontejnerů
 • přesná evidence: jízdy s/bez kontejneru, kontejner plný/prázdný
 • úspora nákladů v logistice kontejnerů