• O nás
 • GPS sledování vozidel
  Monitoring
 • Mezinárodní doprava a spedice
  Logistika
 • Autoservis
  pneuservis
 • Kontakty
 • Potřebujete poradit
  s GPS sledováním
  vozidel?
  Vyřešíme Vám
  problémy s logistikou!
  Zanechte nám kontakt.
  Zavoláme Vám!

  ibr

  Sledování PHM

  « zpět

  a) Hladinová sonda IBR (externí příslušenství)

  b) Diferenční elektronický průtokoměr (externí příslušenství)

  c) Sběrnice CAN/FMS (výbava vozidla)

  d) Plovák v palivové nádrži (výbava vozidla)

   

   

  a)

  Hladinová sonda IBR

  Externí sonda pro hladinové měření paliva konstrukčně vychází z komponent, které používají výrobci automobilů pro měření paliva v nádrži. Jedná se o léty provozu vyzkoušenou a osvědčenou metodu, která se stále vyvíjí a zdokonaluje

   

  Naše sonda se od těchto odlišuje mnohonásobně vyšší přesností měření a mechanickou odolností.


  Jako celek byla sonda otestována tlakovou zkouškou č. 61148-05 ve firmě TÜV UVMV s.r.o. Smontování sondy z jednotlivých komponentů a montáž do palivové nádrže vozidla může provádět pouze výrobcem proškolený pracovník.

   

             

   

  Sonda má uvnitř plovákové trubky jazýčková relé a rezistory na desce plošných spojů. Současně je zde integrován modul, který převádí analogovou informaci (množství litrů) na zprávu ve formátu podle protokolu SAE J1939 (PGN 65276, spn_96 Fuel Level) na sběrnici CAN.

   

  Současně se zprávou o hladině se odesílá informace s aktuální teplotou paliva v nádrži. (Využitelné např. pro přepočet tepelné roztažnosti nafty při 15°C)

   

  Rychlost vysílání dat: 250Kb/sec, (125Kb/sec)

  Napájecí napětí: 8-30V= ,

  Spotřeba v provozu se zapnutým klíčkem: 20mA, v klidu s funkcí alarm 10mA, úsporný mód bez alarmu 1mA.

  Přesnost měření: do 1,5% z objemu nádrže.


  Součástí montáže sondy do vozidla je provedení kalibrace nádrže. Definuje se vztah mezi přesnou výškou hladiny vzhledem k množství litrů paliva uvnitř nádrže.


  Sonda má trvale k dispozici informaci o množství litrů v nádrži. Měření probíhá bez ohledu na aktivitu sběrnice CAN vozidla. Modul obsahuje současně i vstup který se využívá k informaci o stavu spínací skříňky vozidla. Pokud dojde k úbytku paliva u odstaveného vozidla (vypnutý klíček) aktivuje se funkce ALARM. 

   

  Konkurenční výhody

  - spolehlivá detekce hodnoty tankování a úbytků 

  - velká mechanická odolnost 

  - měření více nádrží na jednom vozidle

  - měření teploty paliva v nádrži

  - dlouhodobá stálost a přesnost měření i při současném míchání různých paliv (nafta, bionafta)

  - velice jednoduchá montáž, kalibrace nádrže i případný servis 

  - bezúdržbové provedení

  - možnost přemontáže na jiné vozidlo

  - možnost prodloužení

  - kompatibilita s různými systémy

   

   

  b)

  Diferenční průtokoměr DWF, DWF-T

  Měřiče PHM řady DWF poskytují velice efektivní řešení pro měření spotřeby PHM a provozní doby vozidel s mechanicky, nebo elektronicky
  řízenými vstřikovacími systémy naftových motorů. Průtokoměry DWF je možné použít i v mechanizačních prostředcích(stavební a zemědělské stroje),
  říčních lodích, kompresorech a dieselových agregátech, kde již jiné systémy měření skutečné spotřeby PHM nelze použít.
   

   dwf 

   

  Dvoukomorový diferenční průtokoměr DWF funguje na principu výpočtu spotřeby paliva jako rozdílu mezi průtoky v komorách průtokoměru na sacím a
  přepadovém potrubí. To znamená, že průtokoměr měří jak přečerpávání paliva do vstřikovacího čerpadla, tak i palivo vracející se do palivové
  nádrže. Měřicí rozsah průtoku paliva vzhledem k technologii měření oválným ozubením je 4 – 400 litrů za hodinu. Horní hranice průtoku paliva

  může být krátkodobě i vyšší.

   

  Datové výstupy průtokoměru je možné propojit s jakýmkoliv monitorovacím GPS/GSM-GPRS zařízením, nebo záznamníkem s integrovaným jedno, nebo
  dvojimpulzním vstupem.

   

  Model DWF má 2 impulzní výstupy, 2 × Hall senzor pro vstupní a výstupní komoru.

  Model DWF-T je vybaven patentovaným ohřevem obou měřících komor, který zamezuje zamrznutí paliva v zimním období a umožňuje tak nasazení
  strojů a techniky i v extrémních podmínkách.

   

  Technické parametry

  Uvedené údaje vyhovují harmonizovaným normám ČSN 55014-1ED.2:2001 a ČSN EN 55014-2:1998.

  materiál                                               dural
  rozsah průtoku (Qmin/Qmax)                 4/400 l/h
  provozní tlak                                        16 bar statický
  teplotní rozsah                                     -40…+125 °C
  montážní poloha                                  vertikální
  rozměry palivového přípoje                   M14×1,5
  měřené médium                                  diesel, RME
  přesnost měření na komoru                   ± 1 % průtoku
  provozní napětí                                    12–28 V
  odběr proudu                                      12 mA
  výstupní signál                                     pulzní
  počet impulzů vstupní komory               400/l
  počet impulzů výstupní komory              400/l
  povolená propustnost palivového filtru    0,05 mm
  třída těsnosti                                        IP68 (zalito hmotou)
  elektromagnetická kompatibilita             EMC 2004/108/EC

  Výhody používání průtokových měřičů řady DWF
  •    Možnost nasazení téměř ve všech elektronicky a mechanicky řízených vstřikovacích systémech naftových motorů.
  •    Možnost nasazení v mechanizačních prostředcích (stavební a zemědělské stroje), kompresorech a dieselových agregátech, kde již jiné systémy měření skutečné   spotřeby PHM nelze použít.
  •    Jednoduchá instalace.
  •    Vysoká přesnost měření skutečné spotřeby PHM.
  •    Možnost zapojení na jakékoliv monitorovací GPS/GSM-GPRS zařízení, nebo záznamník s integrovaným jedno nebo dvojimpulzním vstupem.
  •    Možnost relevantního vyhodnocování skutečné a průměrné spotřeby PHM i na kratší úseky.
  •    Možnost skutečné analýzy spotřeby PHM vůči jakýmkoliv provozním podmínkám a úplná nezávislost na terénních podmínkách.
  •    Možnost analýzy vůči množství skutečně doplněného paliva (zamezení úniku paliva).
  •    Výsledky měření nejsou zkreslené pohybem a teplotní roztažností paliva v nádrži.

   

   

  c)

  Sběrnice CAN/FMS

  Sledování PHM pomocí vozidlové sběrnice CAN/FMS. Vozidla zpravidla po r.v. 2001 jsou vybavena datovou sběrnicí CAN (Controller Area Network)

  po níž tečou různé zprávy, m.j. stav PHM v nádrži a spotřeba. Tyto zprávy je jednotka LUPUS schopna číst a dále posílat do Webdispečinku.

  Data z CAN/FMS není třeba kalibrovat, zprávy o PHM jsou v % objemu nebo litrech. Pro zobrazení ve Webdispečinku je nutné znát pouze objem palivové nádrže.

  Připojit lze všechna nákladní vozidla vybavena rozhraním FMS (fleet managment systém)
  Přímé připojení sběrnice CAN není v souladu s výrobcem vozidla.

  Existuje však možnost - CAN sniffer - zařízení, kreté pouhým přiložením k vodičům datového vedení "poslouchá" komunikaci na sběrnici.
   
  Dále je možné číst sběrnici VW group. S postupujícím vývojem jednotky LUPUS přibývají další značky a typy vozidel.

   

   

  d)

  Plovák v palivové nádrži


  Je zařízení určené k zobrazování aktuálního stavu PHM v palivové nádrži motorových vozidel a pracovních strojů.  Technicky funguje jako proměnný rezistor s jezdcem unášeným pomocí plováku, hladinou paliva v nádrži.

  K tomuto se lze připojit mobilní jednotkou LUPUS a následně sledovat stav PHM ve statistikách Webdispečinku.

  Varianty připojení stávajícího plováku vozidla

  napojení na stávající plovák se SW kalibrací  –  pokud se napojuje stávající plovák je vždy třeba provést SW kalibraci nádrže. Použití u všech typů palivových nádrží a plováků, kde elektroinstalace vozidla dovoluje jeho připojení.  

  napojení na  stávající plovák s HW kalibrací – vhodné rovněž pro všechny typy plováků, nikoliv však pal.nádrží. Je vhodné jen u nádrží, jejichž hrdlem je přímo dostupné dno, pro úplné vyčerpání. (pomocí HW kalibrace se měření výrazně zpřesní oproti SW kalibraci).

  Postup kalibrace nádrže - Softwarová
  Spočívá ve sběru dat při postupném vyprazdňování do 1/4, 1/2, 3/4 objemu nádrže. Po dosažení každého bodu je nutné tankovat plnou nádrž. Tankování do plné nádrže je vhodné opakovat vícekrát po instalaci jednotky. Poté sestavíme kalibrační křivku, na základě údajů o natankovaném množství získaném od zákazníka a naměřených hodnot Webdispečinku.

  Postup kalibrace nádrže - Hardwarová
  Spočívá v úplném vyčerpání nádrže a postupném plnění např. po 10 litrech. Zaznamenáváme hodnotu získanou z plováku, k níž přiřazujeme načerpané litry. Z těchto hodnot později sestavíme kalibrační křivku. Tato kalibrace je používána vždy u externích hladinoměrů PHM.

   

     SPED-IT s.r.o.
  K Sádkám 158, 159 00 Praha 5

  Tel.:   +420 257 223 909
             +420 725 441 442

  E-mail: sped-it@sped-it.cz

  Obchodní oddělení
  +420 257 223 909
  +420 606 101 001

  Servisní oddělení a technická podpora
  +420 257 223 909
  +420 774 555 159, +420 603 463 557